Casa Richard Oschanitzky

str. Gheorghe Doja nr. 44, Timișoara

Compozitorul Richard Oschanitzky s-a născut la Timișoara, viața și activitatea lui în oraș fiind relaționată cu casa aflată pe strada Gheorghe Doja nr.44, imobil astăzi cu funcțiunea tot de locuință.

Această clădire face parte dintr-un context urban istoric compact, cu fronturi continue la stradă. În cadrul cvartalului în care se înscrie, determinat de străzile Gheorghe Doja și Virgil Onițiu, Coriolan Băran și Romulus nu există intervenții noi marcante, care să altereze atmosfera istorică. Cu toate acestea, casa din păcate nu se află într-o stare prea bună de conservare. Totodată locuința face parte din ansamblul urban VIII al municipiului Timișoara, identificat în lista monumentelor istorice 2015 la poziția 95 și codul TM-II-a-B-06109. Întregul cvartal este caracteristic secolului al XIX-lea.

Construcția are o formă în plan de L, fiind situată pe colț, cu un regim de înălțime de demisol și parter înalt. Poziția de colț este exprimată la nivel arhitectural prin accentuarea colțului în volum printr-un fronton, mai înalt decât restul clădirii, puternic decorat, ce se dezvoltă pe cele două laturi. Fațadele de la stradă indică construirea clădirii în secolul al XIX – lea. Poate fi identificată împărțirea acestora în trei registre orizontale, separate între ele printr-un brâu profilat (între demisol și parter) și o cornișă evazată între șarpantă și parter.

Demisolul clădirii a fost tratat ca un soclu al acesteia, prin schimbarea cromaticii și a bosajelor, raportat la zona de parter înalt. Fațadele în zona parterului sunt ritmate de ornamente geometrice orizontale și continue, piramide în relief ce accentuează colțul clădirii și schimbările din planul acestora. Ferestrele au ancadramente cu decorații geometrice, iar ușa masivă de lemn accesibilă dinspre strada Gh. Doja este singurul element arhitectural ce rupe ritmul, dar și unește cele două registre orizontale.

 

Referințe:

https://www.radioromaniacultural.ro/greii-muzicii-usoare-romanesti-richard-oschanitzky-greii-muzicii-usoare-romanesti-richard-oschanitzky/

https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-TM.pdf